LES V1 Bewerkt versus onbewerkt

Please sign up for the course before starting the lesson.

Wat is gezonde voeding, en wat ongezonde? Ons voedingspatroon is sinds de tweede helft van de vorige eeuw drastisch veranderd. Dat heeft een negatieve invloed gehad op onze gezondheid. Het gevolg is dat 70% van de Nederlandse bevolking chronisch ziek is. Wat we daar qua voeding tegen kunnen doen, leer je deze les.

Lesson tags: Bewerkt, Onbewerkt, Voeding
Back to: Voeding > Voeding